Showing posts with the label Etika Dalam KehidupanShow all
Pelancaran Buku The Three Village Boys Oleh Dr Liza Mydin

The Three Village Boys Merupakan sebuah buku kanak-kanak hasil karya  Dr Liza Mydin  yang cuba mengetengahkan dan menerapkan nilai-nilai murni pada anak-anak kecil masyarakat kini. Pelancaran Buku The Three Village Boys…